Basics of Poker

Description

Poker ก็เหมือนเกมส์ที่คุณอาจจะเรียนรู้โดยการเล่นไปเรื่อยๆได้ แต่การศึกษาพื้นฐานที่สำคัญของ Poker นั้นเป็นสิ่งที่ Professional หลายๆคนนั้นเห็นพ้องต้องกันว่า จะทำให้ประสบความสำเร็จในการสร้างเงินได้ง่ายและเร็วขึ้นในระยะเวลาอันสั้น หลายๆคนมักเรียนรู้วิธีการเล่น Poker จากการเข้าไปเล่นจริงโดยไม่ได้ศึกษาพื้นฐานเสียก่อน ทำให้สูญเสียเงินและความมั่นใจไปเป็นจำนวนมาก การศึกษาพื้นฐานนั้นจึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่จะทำให้ผู้เล่น Poker หน้าใหม่สามารถ ทำเงินได้เร็วขึ้นและลดโอกาสในการเสียเงิน พร้อมทั้งพัฒนาการเล่นอย่างก้าวกระโดด

โดยใน Course นี้เป็นการรวบรวมพื้นฐานและรายละเอียดที่สำคัญ ที่จะทำให้การเล่น Poker ของผู้ที่ได้ศึกษานั้น สามารถพัฒนาและเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเข้าใจในกลยุทธ์ของเกมส์ได้อย่างรวดเร็ว ด้วยการจัดเรียงการสอนอย่างเป็นระบบและการปรับปรุงวิธีการอธิบายจาก Professional หลายๆคน จะทำให้ผู้ศึกษาสามารถเข้าถึงได้ง่าย มีการอธิบายให้เห็นเป็นภาพโดยชัดเจน ทั้งกลยุทธ์ที่สำคัญทั้งการเตรียมตัวก่อนเข้าไปเล่น จนถึงการอธิบายวิธีการเล่นที่เกิดขึ้นในเกมส์ และส่วนที่จะทำให้ผู้เล่นเห็นภาพพื้นฐาน Poker อย่างชัดเจน โดยการใช้เรื่องคณิตศาสตร์เข้ามามีส่วนช่วยในการเล่น

Course นี้เป็น Course ที่มีความคุ้มค่าและน่าสนใจหากผู้เล่นมีความต้องการที่จะลดโอกาสในการเสียเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างเงิน โดยจากการเรียบเรียงให้เข้าถึงง่ายอย่างที่ได้กล่าวไว้ course นี้จะทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่จนไปถึงผู้เล่นที่เล่นมาเป็นระยะเวลานาน แต่ไม่สามารถทำเงินจาก Poker ได้ สามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในระยะเวลาการสอนที่ไม่ถึง 2 ชั่วโมง พร้อมทั้งวิธีการฝึกให้สามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องใช้การท่องจำ 2 ชั่วโมงนี้จะเป็น 2 ชั่วโมงที่คุ้มค่าและสามารถช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเงินและเวลาโดยเปล่าประโยชน์ สุดท้่ายนี้ Poker ก็เหมือนเกมส์ที่ต้องอาศัยความเข้าใจและเชื่อมโยงกัน เหมือนการลากเส้นต่อจุดหลายๆจุด Course นี้ก็จะเป็นเหมือนไม้บรรทัด ที่จะช่วยให้ทุกๆคนที่ได้เรียน สามารถลากเส้นได้อย่างมั่นคงและชัดเจน

ราคาพิเศษ 2,900 บาท (จากปกติ 5,900 บาท) จะสิ้นสุดในอีก

Topics for this course

19 Lessons01h 48m 53s

Session 0 Poker Game ประเภทของเกม Poker รูปแบบต่างๆ

Poker Game ประเภทของเกม Poker รูปแบบต่างๆ (4:48)4:49

Session 1 Intro + Player Type Concept ของ Poker และรูปแบบคนที่เล่น Poker

Session 2 Bankroll management ทำความเข้าใจเรื่องของทุนในการเล่นPoker อย่างเป็นระบบ

Session 3 Buy-in รูปแบบและความแตกต่างของการซื้อชิพเข้าไปเล่น

Session 4 Seat Selection & Table Selection วิธีการเลือกโต๊ะที่จะลงไปเล่น

Session 5 Hand Range การเลือกไพ่เข้าไปเล่น

Session 6 Position ความได้เปรียบจากตำแหน่งต่างๆ

Session 7 Big Blind & Effective Stack ความคุ้มค่าและอัตราส่วนของหน้าตัก

Session 8 Out โอกาสในการเอาชนะคู่ต่อสู้

Session 9 Pot Odd ความคุ้มค่าในการตัดสินใจแต่ละครั้ง

Session 10 Implied Odd ความคาดหวังผลตอบแทนในแต่ละ Hand Session

Session 11 Speculative Pre flop Callingการตัดสินใจในการ Call เพื่อดูไพ่

Session 12 Preflop Raising การ Raise Preflop เพื่อสร้่างความได้เปรียบ

Session 13 Number of Opponens ความสำคัญของจำนวนคู่ต่อสู้

Session 14 Board Texture รูปแบบของ Board ที่ส่งผลต่อการเล่นต่างๆ

Session 15 Betting Line การวางแผนการเล่น

Session 16 C-Bet การยิงต่อเนื่อง

Session 17 stealing การขโมยบลาย

Session 18-19 Playing Draw & Big hand วิธีการเล่นไพ่ตาม และไพ่นำ

1,900 ฿

Requirements

  • Course นี้เป็น Course ที่มีความคุ้มค่าและน่าสนใจหากผู้เล่นมีความต้องการที่จะลดโอกาสในการเสียเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างเงิน โดยจากการเรียบเรียงให้เข้าถึงง่ายอย่างที่ได้กล่าวไว้ course นี้จะทำให้ผู้เล่นหน้าใหม่จนไปถึงผู้เล่นที่เล่นมาเป็นระยะเวลานาน แต่ไม่สามารถทำเงินจาก Poker ได้ สามารถเรียนรู้และนำไปปรับใช้ในระยะเวลาการสอนที่ไม่ถึง 2 ชั่วโมง พร้อมทั้งวิธีการฝึกให้สามารถเข้าใจได้โดยไม่ต้องใช้การท่องจำ 2 ชั่วโมงนี้จะเป็น 2 ชั่วโมงที่คุ้มค่าและสามารถช่วยให้คุณไม่ต้องเสียเงินและเวลาโดยเปล่าประโยชน์ สุดท้่ายนี้ Poker ก็เหมือนเกมส์ที่ต้องอาศัยความเข้าใจและเชื่อมโยงกัน เหมือนการลากเส้นต่อจุดหลายๆจุด Course นี้ก็จะเป็นเหมือนไม้บรรทัด ที่จะช่วยให้ทุกๆคนที่ได้เรียน สามารถลากเส้นได้อย่างมั่นคงและชัดเจน
Don`t copy text!