การเล่นโป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์ใน ICM Spot

  • Duration 13h 48m
  • Total Enrolled 2
  • Last Update 3 January, 2023

Topics for this course

9 Lessons13h 48m

ICM Course

EP1 | ICM คืออะไร1:21:30
EP2 | Bubble Factor หัวใจของ ICM01:41:00
EP3 | ICM Collision Effect01:13:00
EP4 | Folding war + FT daily special review02:11:00
EP5 | Bigstack Adjustment01:14:00
EP6 | Midstack Adjustment01:26:00
EP7 | Shortstack Adjustment01:25:00
EP8 | WPT 25k FT Review02:15:00
EP9 | ICM Final Table $25k SCOOP202101:02:00
โป๊กเกอร์ทัวร์นาเมนต์
2,990 ฿
Don`t copy text!